Woord en beeld verbinden

hoofdlijn taal, kunst en cultuur

Al ruim duizend jaar vormen de Lage Landen een aaneengesloten cultuurgebied. Dat uit zich in woord en beeld. De Nederlandse taal is hier het voornaamste voertuig voor de geest: praten en zingen, luisteren en lezen, denken en schrijven in dezelfde taal verbindt ons met elkaar, zelfs als we elkaar op inhoud bestrijden. Literaire en beeldende kunst kunnen grensverleggend en grensoverschrijdend zijn; ze leggen de tijdgeest vast maar beïnvloeden hem ook. Taal en cultuur zijn altijd in beweging; streek- en straattaal, volkskunst en jongerencultuur, oude en nieuwe media, vormen de lijm die groepen verbindt.

kunst.jpg

Tijdvak: Canonvenster:
jagers en boeren Trijntje, Hunebedden
Grieken en Romeinen De Romeinse limes
Monniken en Ridders Willibrord
Steden en staten Hebban olla vogala, Jeroen Bosch, Maria van Bourgondië, Erasmus
Ontdekkers en hervormers  
Regenten en vorsten De Statenbijbel, Rembrandt
Pruiken en revoluties Sara Burgerhart
Burgers en stoommachines Max Havelaar, Vincent van Gogh
Wereldoorlogen Anton de Kom, Anne Frank 
Televisie en computers De televisie, De gastarbeiders, Annie M.G. Schmidt, Het Oranjegevoel