De grondwet

De belangrijkste mijlpaal in de democratie

De grondwet van 1848 legde een basis voor ons huidige stelsel van parlementaire democratie. Er was niet langer meer een koning die regeerde, maar ministers die verantwoordelijk zijn voor het beleid.

Voor de grondwet: Willem de 2e komt aan de macht. In Europa is veel onrust tussen de bevolking en het koningshuis. Mensen willen meer vrijheid en meer rechten. In verschillende landen breken revoluties uit. Koning Willem 2e wil voorkomen dat er ook een revolutie komt in Nederland. In 1848 komt Johan Rudolf Thorbecke, hij komt met ingrijpende aanpassingen: De koning is niet langer verantwoordelijk voor het beleid, maar de ministers. De Tweede kamer krijgt meer invloed en wordt rechtstreeks gekozen.

Na de grondwet: kwam de bevolking ook op voor kiesrecht. Ze wilde mee beslissen. Eerst konden alleen rijken mannen kiesrecht hebben. Later alle mannen en nog later alle vrouwen.