Schoolstrijd

In 1848 verandert de grondwet, dit betekent dat iedereen een school kan oprichten (vrijheid van onderwijs). Hierdoor ontstaan veel verschillende soorten scholen: openbare scholen, christelijke scholen, protestante scholen enzovoorts.
Alleen de openbare scholen worden gefinancierd door de regering. De christelijke scholen waren het hier niet meer eens. Zij eiste van de overheid bekostiging, maar dat gebeurde niet. De regering vind dat er genoeg openbare scholen zijn. Hierdoor ontstond een strijd in de samenleving: de schoolstrijd.
Er ontstaan hierdoor confessionele politieke partijen. Bij deze partijen is geloof een uitgangspunt. Deze partijen willen dat er ook een subsidie komt voor hun scholen.
In 1888 bij een verkiezing krijgen zij de meerderheid in parlement.
In 1917 lukt het om ook hun scholen subsidies te geven.