Staten-Generaal

wetgevend orgaan van Nederland

De Staten-Generaal zijn sinds 1814 de volksvertegenwoordiging, ofwel het parlement, van Nederland. Bij de Grondwet van 1815 werd een tweekamerstelsel ingevoerd en sindsdien bestaat de Staten-Generaal uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.de Staten der Provintiën bestaan grootendeels uit afgevaardigden van de steden, en de stedelijke regeringen worden aangevuld door de burgerij. In 1848 veranderde dit met de invoering van een nieuwe grondwet, die werd samengesteld onder leiding van Johan Rudolph Thorbecke.“De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.”
De Eerste kamer had 75 leden en de Tweede kamer 150 leden.De Staten-Generaal bestaat in Nederland uit de volksvertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer. In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Voor de Nederlandse rechtstaat is het van belang dat deze drie machten onafhankelijk van elkaar kunnen opereren. In Nederland werken de wetgevende en de uitvoerende macht op een gematigde manier samen.