Steenfabriek De Leeuwerik

Van leemkuilen naar bakstenen ...

Steenfabriek De Leeuwerik werd in 1899 opgericht door J. Dobbelaere en Adrianus C. de Wert. Deze moderne stoomfabriek maakte vanaf 1890 bakstenen van de in de buurt aanwezige leem. De fabriek maakte stenen van leem dat in de buurt gewonnen werd. Daar komt ook de naam Leemkuilen vandaan. Op deze plek werd namelijk leem afgegraven en daardoor ontstond er een kuil. De aanwezigheid van grondstoffen was belangrijk voor de vestiting van het bedrijf. Minstens zo belangrijk was dat het station 'om de hoek' lag. Daardoor konden de stenen gemakkelijk getransporteerd worden. De steenfabriek heeft tot 1969 bestaan. Begin jaren 70 bouwde het Beste bedrijf IBC op de plek van de Leemkuilen een aantal flats. Tussen deze flats en het spoor werd in de jaren 80 de uitbreidingswijk De Leeuwerik gebouwd.

Het leem werd gewonnen op de plek die nu Leemkuilen heet. Met karretjes werd het leem naar de fabriek gereden. Eerst trokken paarden deze karretjes. Na een paar jaar kwam er een klein locomotiefje. Het leem kwam aan in de karretjes en werd meteen in bakvormen gestopt. De stenen werden gedroogd in grote droogschuren. De leem droogde doordat de wind er langs ging. Zo ging het water eruit. De gedroogde blokken leem gingen in een grote oven die dichtgemetseld werd. Kolen werden vanaf boven in de oven gegooid. Nadat de stenen gebakken waren, werden ze getransporteerd door heel Nederland. 

Het terrein van de leemfabriek was enorm groot. Niet alleen de hele wijk De Leeuwerik ligt op het voormalige fabrieksterrein. Ook sportpark De Leemkuilen (met onder meer Best Vooruit, de hockeyvelden en zwembad De Dolfijn) hoorde bij dit terrein.