Huize Nazareth

Onderwijs en ouderenzorg: zaak van de zusters

Huize Nazareth was een klooster en meisjespensionaat en groeide later uit tot het eerste bejaardenhuis van Best. De zusterorde was belangrijk voor het onderwijs en ziekenzorg in Best. In de 19e eeuw was de rol van de overheid in ziekenzorg en onderwijs veel minder groot. Deze taken werden in het zuiden van Nederland vaak opgepakt door katholieke ordes en kloosters.

Onderwijs
Op verzoek van pastoor Zomers en de gemeente vestigde de 'Dochters van Maria en Joseph uit Den Bosch zich in 1864 in Best. Huize Nazareth was in eerste instantie gelegen aan de Dorpstraat (deze straat werd pas later de Hoofdstraat). De zusters behoorden tot de onderwijscongregatie en zij begonnen daarom met lesgeven. In 1886 besloot het kerkbestuur om voor de zusters een nieuw klooster met de naam Huize Nazareth te bouwen. Het klooster was op 15 februari 1886 deels klaar. Tien jaar later werd het gebouw uitgebreid met een nieuwe vleugel aan de westzijde voor de huisvesting van pensionaires. In 1898 kwamen hier de eerste meisjes wonen.

Ziekenzorg
Door de inrichting van twee ziekenkamers konden vanaf 1 januari 1919 Bestse zieken worden verpleegd. In 1962 werd besloten om het pensionaat te gaan gebruiken als klooster voor huisvesting van bejaarden. Door gebrek aan religieuzen kwam in 1973 een eind aan de onderwijsactiviteiten van de zusters en ook de zorg voor bejaarden werd afgebouwd. Tussen 1985 en 1987 werd een groot deel van het complex gesloopt. Het beeld van H. Joachim in de voorgevel, kreeg een nieuwe plek in de Sint Annakapel in Aarle.