Boskoop verenigt zich!

Boskopers delen, net als veel andere mensen, graag hun hobby of activiteit. Wat meestal kleinschalig begint kan grote positieve gevolgen hebben of verdwijnt met de jaren uit beeld. Zo bestaat een club, boven verwachting tijdens de oprichting, na verloop van tijd uit een groot ledental of mag een vereniging een 120-jarig bestaansrecht vieren. Van jong tot oud, cultureel of sportief, Boskoop verenigt zich!

Sportverenigingen

Bij binnenkomst aan de westkant van Boskoop, zijn twee van de vele Boskoopse sportverenigingen duidelijk zichtbaar; voetbalvereniging B.G.C Floreant en atletiekvereniging A’47. Beide verenigingen die al heel wat jaren meegaan en nog steeds zeer actief zijn. Maar Boskopers doen niet alleen aan voetballen of verspringen, ze zijn sportief op veel meer gebied, namelijk van turnen tot judo en van tennis tot volleybal. Ook voor minder populaire of bekende ‘sporten’ had of heeft Boskoop een vereniging. Allen met eenzelfde bijkomend doel; gezelligheid.

Voetbal op elk vlak
Aan de nu nog enige voetbalvereniging die Boskoop kent, B.G.C. Floreant, is een levendige historie voorafgegaan. Zo is bekend in de geschiedenisboeken dat er een voetbalclub ‘Door Boskoopsche Vereenigd’ bestaan heeft, werd in 1913 de ‘Boskoopsche Voetbal Vereeniging’ (B.V.V.) opgericht en zijn vele andere voetbalclubs de revue gepasseerd zoals Voorwaarts, de Stormvogels en de Boskoopse Boys.

Floreant, spelend in de tenuekleuren geel/blauw (de kleuren van het Boskoopse wapen), is in 1968 ontstaan uit een fusie tussen VV Boskoop (opgericht op 1 september 1945) en de katholieke club G.D.S. (Groot Door Samenwerking). De naam Floreant betekent ‘dat zij moge bloeien’ en is verzonnen door pastoor Van Dam. “Een fusie wilde VV Boskoop wel, want bij G.D.S. zaten een paar fanatieke en goede spelers en daardoor konden er meer wedstrijden gewonnen gaan worden!” aldus een fanatieke Floreant supporter op leeftijd.

Was men meer van de tactiek achter het voetbalspel, dan kon men vanaf 1959 lid worden van de M.V.V.B. oftewel Micro Voetbal Vereniging Boskoop. Op een groen speelveld met losse ‘spelertjes’ werd soms verrassend gescoord. Jules Hogendoorn introduceerde het spel in Boskoop en in 1970 telde de vereniging zo’n 40 leden. Er werd deelgenomen aan toernooien waar Ton Klijn, jarenlang voorzitter van de M.V.V.B., de eerste Boskoopse vertegenwoordiger was in de landelijke eredivisie. Helaas werd het microvoetbal ingehaald door de tand des tijds en viel er niet meer op te boksen tegen de opkomst van elektronische voetbalspellen. Na een bestaan van 41 jaar, besloot het toenmalige bestuur de M.V.V.B. op te heffen.

Nog steeds op de baan
De in 1918 opgerichte gymnastiekverenging Hou-Vast kreeg vanaf de begin jaren 1920 een aparte atletiekafdeling, welke zich rond 1936 afsplitste en zelfstandig verder ging als ‘AV Marathon’. In de oorlog hield deze vereniging op te bestaan. Kort na de oorlog, op 1 september 1945, werd er nieuw leven geblazen in de Boskoopse atletieksport door de oprichting van een gezamenlijke voetbal- en atletiekvereniging ‘V en AV Boskoop’. Helaas ging het beoefenen van de twee verschillende sporten op eenzelfde terrein met veel irritaties gepaard. Deze onenigheden liepen zelfs zo hoog op, dat een drietal leden het initiatief nam om een zelfstandige atletiekvereniging op te richten (9 oktober 1947) onder de noemer ‘Atletiekvereniging 47 Boskoop’. In 1978 volgde er nog een fusie met de in 1966 opgerichte atletiekverenging RS ’66, die voornamelijk bestond uit wat ‘oudere mannen die lichte atletiek wilden beoefenen’. Intussen is AV ’47 uitgegroeid tot een vereniging met jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Bentwoudrun en de Floracross welke kunnen rekenen op veel deelnemers en supporters.

IJsclub Otweg is nog een vereniging welke al jaren meegaat en schaatst in de Boskoopse geschiedenis. Opgericht op 8 januari 1908, telde deze club in 2019 zo’n 1900 leden. In 2014 werd het toenmalige terrein achter de Berkenweg aan het Paddegat, mede met behulp van veel vrijwilligers, omgetoverd tot een volwaardige combibaan met een nieuw clubhuis. IJsclub Otweg biedt ook zonder vrieskou genoeg vertier voor jong en oud. Na de wintermaanden worden de ijzers verruild voor wielen (skeeleren) en kan de conditie op pijl worden gehouden door zich aan te sluiten bij de fietsclub van IJsclub Otweg.

Niet meer aan zet
Dat ‘sport’ meerdere invalshoeken kent, dat bewijzen de dam- en schaaksport. Ook deze twee sporten hebben mooie tijden gekend in Boskoop. Damclub ‘Boskoop’, opgericht in 1935, borg echter de damstukken in 2016 voorgoed op. Schaakvereniging Inter Nos (1906) is wat langer aan zet geweest. Helaas was het in 2020 schaakmat voor deze vereniging en werd zij datzelfde jaar opgeheven. 


Muziek- en theaterverenigingen

Boskopers konden en kunnen ook op cultureel gebied genoeg aansluiting vinden. Individuele talenten worden verenigd in zangkoren, bandjes, muziek- en toneelverenigingen. En vanzelfsprekend wil men na alle repetities het eindresultaat met dorpsgenoten en overige belangstellenden delen! Ondanks dat de er in de loop der jaren veel van deze memorabele ‘uitvoeringslocaties’ plaatsgemaakt hebben voor nieuwe bebouwing of huisvesting (waaronder de Rozenburcht, Ons Jeugdhuis en het Verenigingsgebouw aan de Voorkade), wist één locatie met historische allure aan de sloopkogel of bestemmingswijziging te ontkomen, te weten het Flora tentoonstellingsgebouw aan de Parklaan. En laten de weersomstandigheden het toe, ook dan valt er in de buitenlucht nog steeds te genieten van muzikale klanken op ‘het dorp’.

Met de muziek mee
In 2019 vierde Harmonie Excelsior haar 120-jarig jubileum. De harmonie stamt uit 1887 onder de naam ‘De Boskoops Harmonie’ en was slechts toegankelijk voor de beter gesitueerden. Een aantal heren vond dat muziek maken voor iedereen weggelegd moest zijn en richtten in 1899 het van oorsprong fanfareorkest ‘Excelsior’ op. In de jaren ’50 breidt Excelsior als eerste orkest in Nederland uit met een majorettepeloton met als hoogtepunt een optreden tijdens het programma ‘John Woodhouse wereldsuccessen’ van de NCRV op 13 oktober 1968. Naarmate de jaren voorbijgaan wordt het voor Excelsior steeds moeilijker om zich als marcherende vereniging voort te zetten en besluit men in 1998 als concertvereniging verder te gaan. 

Ook de Christelijke Muziekvereniging Concordia is al meer dan een eeuw oud. De vereniging werd opgericht op 10 oktober 1903. Sinds 2003 mag de vereniging zich 'Koninklijk' noemen.  Concordia geeft acte de présence bij veel activiteiten in het dorp. Ze geven jaarlijks een voorjaarsconcert en een Kerstconcert. Concordia is gevestigd in een eigen verenigingsgebouw aan de AP van Neslaan.

Het Boskoopsch Strijkorkest (B.S.O.) is ontstaan op spontane wijze. In 1914 vonden enkele jongeren elkaar in hun liefde voor klassieke muziek en kwamen een keer per week samen. Het gezelschap breidde zich rap uit. Daarom werd op 20 februari 1914 officieel het ‘Boskoopsch Strijkorkest’, ook wel ‘Het Strijkje’ genoemd, opgericht. Huiskamers als oefenlocaties werden in de daaropvolgende jaren noodgedwongen door het toenemende ledenaantal verruild voor vergaderlokalen, met als laatste standplaats de Koningin Wilhelminaschool aan de Burgemeester Colijnstraat. Het orkest gaf gezamenlijke concerten met muziekverenigingen Excelsior en Concordia, zangverenigingen ‘Zang zij ons leus’ en ‘Hosanna’. Ondanks dat het veertigjarig jubileum groots werd gevierd, nam de belangstelling voor Het Strijkje langzaam af. Dit kwam mede door de komst van de radio, de grammofoon, de spoorlijn en de auto. Het werd hierdoor gemakkelijker om buiten Boskoop van muziekuitvoeringen te gaan genieten. In 1959 is het B.S.O. opgeheven onder het genot van een afsluitend diner in hotel Florida voor de orkestleden. 

Boskopers kunnen niet alleen muziek maken met instrumenten, maar ook zingen. Naast kerkkoren bestaan er vele andere koren. Een daarvan is het koor ‘Die Gouwe Sanghers’. Opgericht op 12 september 1945 na een oproep in het Boskoops Nieuws- en Advertentieblad voor de heren Van Barlingen en Lammers. De mijlpalen van Die Gouwe Sanghers waren de jubilea die men heeft mogen vieren en de film over Boskoop (Boskoop, siertuin der wereld) welke twee koorleden gerealiseerd hebben en daarmee een mooi stukje Boskoopse geschiedenis hebben vastgelegd.

Muziek maken gaat Boskopers niet alleen zelf goed af, ook in muziek binnenhalen waren ze goed. Menig oud Boskoper heeft wel eens een muziekoptreden bezocht in de Rozenburcht, waaronder ook optredens van grote namen zoals de Golden Earring, BZN en The Cats. In de jaren zestig kwam belangstelling voor zogenaamde ‘beatavonden’ in hotel Neuf, de voorlopers van steeds omvangrijkere en vooral door jongeren goedbezochte muziekavonden. En omdat die belangstelling voor dergelijke avonden sterk uit hun jasje groeiden, richtte een grote groep betrokken vrijwilligers in 1966 een ‘soos’ op met de naam ‘Algemene Danssociëteit Het Fetertje’. Echter door veranderende tijden en de disco die in opkomst kwam, liepen de bezoekersaantallen voor deze muziekavonden de jaren ’70 drastisch terug. Mede door onkunde en onwetendheid van de bestuursleden was er geen redden meer aan de ondergang van Het Fetertje en ging ooit Nederlands grootste danssociëteit met duizend leden verloren.

Boskoop op de planken
Boskoop kende vele toneelverenigingen, maar Tavenu (Tot Aangename Verpozing en Nuttige Uitwerking) is wel een van Boskoops meest bekende toneelvereniging. Voortgekomen uit een aantal toneelverenigingen werd deze toneelclub op 15 december 1936 opgericht. Het doel van deze neutrale vereniging was het toneel op een hoger peil brengen en verantwoord werk opvoeren. Vele stukken zijn opgevoerd, van ‘My fair lady’ tot ‘Sil de strandjutter’. Net zoals vele andere amateur toneelverenigingen het verging, nam de belangstelling van voorstellingen van Tavenu ook af en werd het aantrekken van nieuwe enthousiaste spelers steeds moeilijker. In maart 2003 speelde Tavenu haar laatste voorstelling (Drie kriminele zusters) en in februari 2004 werd de vereniging officieel opgeheven na 65 jaar voorstellingen te hebben mogen spelen.

Boskoop telt vandaag de dag nog steeds veel verenigingen. De hierboven uitgelichte verenigingen zijn slechts een kleine selectie. Van carnavalsvereniging (De Krooshappers) tot ruitervereniging (De Bosgouwruiters) en van boomkwekersvereniging (Kring Boskoop) tot een vereniging die Boskoop’s geschiedenis bewaart en toont (Historische Vereniging Boskoop). Kortom, Boskoop heeft genoeg verenigingsaanbod om bij aan te sluiten.

(Samenstelling: Feya Westdijk)