Spanning tussen stad en platteland

Leiderdorp eigendom van Leiden

Na het beleg van Leiden was Leiderdorp voor een groot deel verwoest en de bevolking was deels weggetrokken.
In 1583 kocht de stad Leiden van de prins de Ligne de ambachtsheerlijkheid Leiderdorp. Hierdoor veranderde het dorp min of meer in een ”wingewest” van Leiden. De stad ging bestuur en rechtspraak controleren en dicteerde de economische mogelijkheden. Geen concurrente activiteiten in Leiderdorp binnen 800 roeden van de Stadsmuur.
Vanaf 1597 vielen de dorpsarchieven onder de verantwoordelijkheid van de stad Leiden. Daardoor is er veel over Leiderdorp terug te vinden in het huidige regioarchief. (ELO).