De Schans van Valdez

Spaanse soldaten in Leiderdorp

Tijdens de tachtigjarige oorlog (1568 – 1648) was Leiden in 1573 een strategisch knooppunt van wegen en waterwegen. Belangrijk genoeg dus voor de Spanjaarden om tot mogelijke bezetting over gaan.
De Spanjaarden bouwden schansen rondom Leiden. De grootste hiervan was de Schans van Valdez, het hoofdkwartier van de Spanjaarden, gebouwd in de dorpskern van Leiderdorp. (Forte Leiderdorpe). De schans bestond uit twee delen, ongeveer te situeren ten noorden van de Rijn (Kastanjelaan/Hoogmadeseweg) en via de Bruggestraat en voormalige brug over de Rijn naar de zuidoever van de Rijn.
Na het onder water zetten (inundatie) van het gebied rond Leiden, in opdracht van prins Willem van Oranje, verlieten de Spanjaarden de schans, na brandstichting en vernielingen te hebben aangericht.