Eerste kerkschool

Eind 16de eeuw wordt voor het eerst melding gemaakt van een kerkschool in Leiderdorp. De eerste onderwijzer, van 1597 tot 1608 was Jan Hersin. Hij was tevens de koster van de kerk. Gaf les in schrijven, rekenen, lezen in de Duitse (Dietsche of Nederlandse) en de Franse taal en in alle goede (christelijke) zeden en deugdelijke manieren.

Leerplicht bestond er niet. Veel kinderen gingen maar af en toe naar school, wanneer ze niet hoefden te werken. Schoolgeld hoefde niet te worden betaald, maar in de winter namen de leerlingen turf mee om de school te verwarmen