Elias en Mignot

textiel en tabak in Eindhoven

De mechanisatie van de textielnijverheid wordt vaak aangeduid als het begin van de industriële revolutie. Een tijdperk dat niet alleen werd gekarakteriseerd door technische vindingen, maar ook door ingrijpende ontwikkelingen op het terrein van werkomstandigheden en de arbeidsverhoudingen.

Het zou tot de tweede helft eeuw van de negentiende eeuw duren, voordat de mechanisatie van de Eindhovense industrie met stoomkracht echt op gang kwam.

Het is tegenwoordig niet meer voor te stellen, dat er dichtbij het centrum van Eindhoven zo'n twintig tot dertig jaar geleden nog bolwerken van de plaatselijke industriële revolutie lagen. Het ging hierbij om de omstreeks 1858 gestichte fabrieken van Elias en Mignot & De Block. Beide fabrieken zijn inmiddels afgebroken en alleen straatnamen herinneren aan de fabrieken.

Op de grens van het vroegere Strijp en Eindhoven ligt een bescheiden woongebied op het Eliasterrein met de Jozef Eliasweg, die genoemd is naar de textielondernemer Joseph Elias. Tegenover het Dorint Hotel, waar nu de Lage Landen zijn kantoren heeft, lag tot begin jaren tachtig van de twintigste eeuw de sigaren- en sigarettenfabrieken van Mignot & De Block. Een gelijknamig plein houdt de herinnering aan dit fabriekscomplex levend.