Jan van Hooff

een standbeeld voor een nieuwe tijd

Jan van Hooff groeide op in het Eindhoven van de tweede helft van de achttiende eeuw, een roerige tijd op bestuurlijk en politiek gebied. Sinds december 1992 staat er op de Markt een standbeeld voor Jan van Hooff met in zijn nabijheid sinds 2007 het standbeeld van Frits Philips. Behalve het vlakbij gelegen Jan van Hooffstraatje heeft deze vechter voor vrijheid in zijn geboortestad eigenlijk geen sporen nagelaten. Wel was hij medestichter van de toenmalige sociëteit Concordia.

De plaatsing van zijn beeltenis valt grotendeels te zien binnen de recente herwaardering voor de patriotten en hun idealen. In die context figureert Van Hooff als een symbool van een nieuwe staatsorde, een omwenteling op bestuurlijk gebied die mede tot een nieuwe vorm van stadsbestuur leidde.

In zijn politieke en publieke optreden waren representativiteit en democratie vaste uitgangspunten, waaraan – met hemzelf als voorbeeld – persoonlijke ambities en eventueel geldelijk gewin volstrekt ondergeschikt dienden te zijn.