De stadsplattegrond van Van Deventer

het kasteel van Eindhoven in rampzalige tijden

De wis- en landmeetkundige Jacob van Deventer kreeg omstreeks 1558 de opdracht van koning Philips II van Spanje om alle steden in de Nederlanden, toen nog deel van het Spaanse Rijk, in kaart te brengen. In de Nederlanden was het onrustig en Philips wilde goede kaarten hebben om bij de belegering van opstandige steden niet verrast te worden.

Wanneer wij Van Deventers kaart van Eindhoven goed bekijken, herkennen wij duidelijk de nog altijd bestaande oerplattegrond van het stadscentrum.

Onder de opeenvolgende belegeringen, innames en plunderingen raakten de omwalling en het kasteel in verval. De stadswallen verdwenen in 1583; het kasteel werd in 1604 gedeeltelijk en in 1676 definitief gesloopt. In 1829 beleefde het kasteel van Eindhoven een soort wedergeboorte in de vorm van het toen gebouwde huis Ravensdonck.