Brainport

Tijd van televisie en computers

In Eindhoven stond niet alleen de wieg van de Nederlandse televisie, Eindhoven was en is ook de stad van het elektrische licht en van de radio. Er is geen stad waarvan de geschiedenis zozeer is bepaald door de komst van een bepaald bedrijf als Eindhoven. Jarenlang was de stad synoniem met Philips. De meeste Eindhovenaren werkten niet alleen voor het bedrijf, de kans was ook groot dat men in een woning van Philips woonde, sportte bij PSV, naar school ging bij de Philips Schoolvereniging of muziek maakte bij de Philips Harmonie.
Er is veel veranderd. Philips is voor een groot deel uit de stad verdwenen. Maar de stad en regio kenmerken zich nog steeds door veel bedrijven die zich in de voorhoede van de technologische ontwikkeling bevinden. In Eindhoven wordt nog steeds veel ontdekt en ontwikkeld. Eindhoven en omgeving zijn 'Brainport'.