Noord-Brabant is zand. Althans, zo staat de provincie bij velen bekend. De grote Brabantse steden worden dan ook, als tegenhanger van de Hollandse Randstad, weleens 'Zandstad' genoemd. Het grootste deel van de provincie, het 'zanderige' stuk, ligt van nature meters boven de zeespiegel. Het noordwesten vormt hierop een uitzondering. Toen in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 de dijken doorbraken en de zee over zuidwestelijk Nederland spoelde, werd ook dit lage deel van Brabant zwaar getroffen door de watersnood. Het toonde aan dat Noord-Brabant meer is dan alleen zand. Van de zee in het westen, tot de Maas in het oosten en de vele beken en rivieren die door de provincie heen stromen: Noord-Brabant is ook water.