Brabantse buitenlanders

Tijd van televisie en computers

Er is sinds de Tweede Wereldoorlog veel veranderd in de samenstelling van de Noord-Brabantse bevolking. Duizenden Molukkers vestigden zich in de provincie. Later volgden ook veel immigranten uit de Antillen en Suriname.
Van de andere kant emigreerden veel Brabanders, vooral naar Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Daar hoopten ze een betere toekomst te hebben dan in het door de oorlog verarmde vaderland.
Toen de welvaart in Nederland echter met sprongen vooruit ging, groeide de behoefte aan nieuwe arbeidskrachten. Gevraagd en ongevraagd kwamen die vanuit de hele wereld in grote groepen: gastarbeiders en asielzoekers