Brabant herenigd... en weer gescheiden

In 1815 was de Franse keizer Napoleon verslagen. De overwinnaars kwamen in Wenen samen om Europa opnieuw te verdelen en de vorsten van Europa wilden de oude conservatieve draad oppakken. Ze vonden het nodig dat er aan de Franse noordgrens een sterk land kwam en zo werden de zuidelijke en noordelijke Nederlanden, na een eeuwenlange scheiding, weer samengevoegd. De prinsen uit het Oranjegeslacht werden gepromoveerd tot koning. De zoon van prins-stadhouder Willem V werd koning Willem I. In de jaren van scheiding waren noord en zuid echter uit elkaar gegroeid en de tegenstellingen tussen beide waren groot. Ze bleken zo groot dat het zuiden in de Belgische Opstand besloot zich van het noorden los te maken. Noord-Brabant bleef deel uit maken van het noorden. De grens tussen noord en zuid liep zodoende opnieuw dwars door Brabant.