Lodewijk Napoleon

Tijd van pruiken en revoluties

In 1795 was Willem V, de prins van Oranje en leider van de Republiek, verjaagd en met behulp van de Fransen grepen de patriotten de macht en riepen de Bataafse Republiek uit. In Frankrijk was Napoleon steeds machtiger geworden en via zijn benoeming tot Eerste Consul in 1799 werd hij in 1804 keizer. Om meer greep te krijgen op de landen waar de Franse wil wet was, begon hij er broers op de troon te zetten. Dat gebeurde ook in Nederland waar Napoleon in 1806 zijn jongere broer Lodewijk Napoleon tot koning van Holland liet inhuldigen. Erg populair was de vorst in het begin echter niet, maar Lodewijk deed er alles aan om dat te veranderen. Hij probeerde een einde te maken aan de achterstelling van de katholieken en zorgde ervoor dat veel kerken weer in handen kwamen van de katholieke meerderheid. De sympathie onder Brabanders werd nog vergroot door de reis die hij door Brabant maakte. Tijdens deze tocht werden Oosterhout, Roosendaal en Tilburg tot stad verheven.