Spoorlijnen en andere verkeersverbindingen

Tijd van burgers en stoommachines

In 1854 reed de eerste trein door Noord-Brabant, vijftien jaar na de intrede van de spoorwegen in Nederland. Het betrof de lijn Antwerpen-Roosendaal. Anderhalve eeuw later is dit nog steeds een van de belangrijkste Nederlandse spoorverbindingen met het buitenland. Hoewel… de nieuwe hogesnelheidslijn naar Antwerpen loopt niet via Roosendaal, maar Breda.
De intrede van de trein viel samen met de opkomst van de industriële revolutie in de tweede helft van de negentiende eeuw. Daardoor groeide de behoefte aan verbeterde transportmiddelen. In sneltreinvaart werden kriskras door de provincie nieuwe spoorlijnen aangelegd.