Verlichte Brabanders

Tijd van pruiken en revoluties

De Verlichting kreeg in Staats-Brabant maar weinig voet aan de grond. Toch pikten verschillende groepen aan de bovenkant van de samenleving deze stroming op. Hun nieuwe denken opende de weg voor de sympathie voor de patriotten, en zorgde voor een welwillende houding ten opzichte van de Franse bezetting in 1794 en voor de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795. Na anderhalve eeuw als generaliteitsland een ondergeschikte rol in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te hebben gespeeld, gloorde er eindelijk hoop dat Brabant een volwaardige provincie met politieke invloed zou worden.