Willem van Oranje

Willem van Oranje (1533-1584) staat in Nederland bekend als 'de vader des vaderlands'. Toch is dat vaderland zoals het nu bestaat niet wat hij zelf voor ogen had. Daarin zou de positie van Brabant heel anders zijn geweest. Brabant was tijdens het bewind van Karel V tot het hart van de Nederlanden geworden en het was niet Willems intentie dat te veranderen. Desondanks zou het in de periode die hierop volgde, verscheurd worden door oorlogsgeweld. Brabant werd het frontgebied in de Nederlandse Opstand.