Strijd om het geloof

Tijd van ontdekkers en hervormers

Katholieken, protestanten, moslims, en joden: vandaag de dag is multicultureel Brabant ook multireligieus. Er was een tijd dat vrijwel iedereen in Brabant katholiek was. Begin zestiende eeuw kwam er echter een breuk in die geloofseenheid. Er was veel kritiek op misstanden in de Katholieke Kerk. Al snel werd duidelijk dat de Kerk niet gediend was van deze kritiek en ze begon de critici en hervormingsgezinden, die de verzamelnaam protestanten kregen, te vervolgen.
In de ogen van de protestanten waren de kerken theaters geworden, poppenkasten, die zo vol stonden met overdadige altaren en heiligenbeelden dat de essentie, het geloof, er bijna niet meer was terug te vinden. Je kon ook aflaten kopen waarmee je een plaats in de hemel kon veiligstellen. De Katholieke Kerk verkocht bijvoorbeeld aflaten om de bouw van de Sint-Pieter in Rome te bekostigen. Deze aflatenhandel, de pronkzucht, de overdreven heiligenverering, de corrupte geestelijkheid: daar gingen mensen, van wie velen getroffen door grote armoede, zich tegen verzetten. Er volgde een ware godsdienststrijd, die voor Brabant grote gevolgen had. Het zou in 1566 leiden tot de Beeldenstorm.