Nieuw land

Nederland staat wereldwijd bekend als een land dat gewonnen is op de zee. Grootschalige landaanwinningen zoals de inpoldering van de Beemster in de zeventiende eeuw of de aanleg van de Flevopolders in de twintigste eeuw spreken tot de verbeelding. Hierbij gaat het vooral over het westen en noorden van ons land. Maar ook in Noord-Brabant zijn in het verleden flinke stukken nieuw land gewonnen. Dat gebeurde nadat eerder oud land vernield was, door de mens en door de zee.