Een tent van rendierhuiden

Tent in steen

Het oudste kunstvoorwerp uit Limburg is gevonden in Linne. Het is een Maaskei waarop iemand ongeveer 12.000 jaar geleden een lijnenpatroon heeft gekrast. Waarschijnlijk is het een tekening van een tent. Dit soort vondsten geeft ons een beeld van de leefwereld van rendierjagers vlak na het einde van de laatste ijstijd.

Een tent van rendierhuiden

In Sweikhuizen hebben archeologen de resten gevonden van zo'n tent van rendierjagers. Op basis van blootgelegde stenen en de sporen van een haardvuur vermoedden zij dat de tent een doorsnede van 3 à 4 meter had. Hij was waarschijnlijk gemaakt van palen en rendierhuiden en werd vastgezet met de gevonden stenen.

Rendierjagers

De tent stamt uit de tijd van de rendierjagers, die leefden aan het einde van de laatste ijstijd (ongeveer 117.000 tot 11.500 jaar geleden). Zij leefden nog steeds van de jacht en het verzamelen van voedsel. De Neanderthalers hadden inmiddels wel plaats gemaakt voor de moderne mens: Homo sapiens.

Het landschap in Limburg werd op dat moment gekenmerkt door open begroeiing en uitgestrekte vlaktes. Hier leefden vooral kuddedieren, zoals wilde paarden en rendieren.

Seizoenstrek

Als gevolg van de seizoensgebonden trek van rendieren, verbleven de rendierjagers in de zomermaanden in Midden- en Noord-Limburg. In de wintermaanden keerden ze terug naar de Ardennen, waar ze in de kalksteengrotten betere beschutting konden vinden tegen de winterse kou.

Prehistorische kunst

De vondst van de Maaskei met het ingekraste lijnenpatroon van een tent, is niet alleen van belang vanwege wat hij ons vertelt over de leefwijze van de prehistorische mens. Minstens even belangrijk is dat het ons laat zien dat mensen op dat moment al in staat waren om symbolisch te denken. Ze snapten dat je de werkelijkheid kon natekenen op een vereenvoudigde (gestileerde) manier. Dat is tegenwoordig heel normaal, maar destijds was het waarschijnlijk een revolutionaire stap. Dat geldt waarschijnlijk ook voor een in Wanssum gevonden steen, waarop een afbeelding van een danser lijkt te zijn gekrast: de 'danser van Wanssum'.