Bevolkingsontwikkeling

Van het ene uiterste naar het andere

Ooit stond Limburg bekend als provincie waar het leven rooms was en de gezinnen dus groot. Die tijd is definitief voorbij. De laatste jaren is er in Limburg zelfs sprake van een geboortedaling.

Levensverwachting: 40 jaar

Het pre-industriële tijdperk, de tijd voor 1870, werd gekenmerkt door hoge geboortecijfers. Gezinnen kregen veel kinderen, waarvan de meeste al op jonge leeftijd moesten meewerken. De bevolking nam echter niet veel toe, omdat de sterftecijfers ook erg hoog lagen. Zuigelingen- en kindersterfte kwam nog op grote schaal voor en ook ziekten als tuberculose, cholera en buiktyfus eisten elk jaar veel slachtoffers. De gemiddelde levensverwachting was 40 jaar.

Grote gezinnen

Tot na de Tweede Wereldoorlog werden met name de katholieke gezinnen door de kerk aangemoedigd om veel kinderen te krijgen. Gezinnen van 10 kinderen waren geen uitzondering. Dankzij de stijging van de welvaart, hygiëne en vooruitgang van de medische wetenschap daalden de sterftecijfers echter fors. De gemiddelde levensverwachting steeg de afgelopen eeuw hierdoor tot 80 jaar.

Kleine gezinnen

De laatste decennia is de invloed va de kerk in Limburg sterk afgenomen. Het gemiddeld aantal kinderen per gezin ligt als gevolg daarvan op dit moment in deze provincie op twee. Daarmee is Limburg volgens het CBS momenteel de provincie met de kleinste gezinnen. De grote katholieke gezinnen zijn dus al lang verleden tijd.

Bevolkingsdaling

Aangezien het jaarlijks aantal sterfgevallen in Limburg tegenwoordig iets boven het aantal geboortes ligt, is er in Limburg voor het eerst in vele eeuwen sprake van een bevolkingsdaling. Zo is Limburg in één eeuw van het ene naar het andere uiterste gegaan.