Rijksuniversiteit Limburg

Vroeger moesten Limburgse studenten altijd naar het noorden of naar Luik, Aken of Leuven om aan een universiteit te studeren. Tot 1976, toen koningin Juliana officieel de Rijksuniversiteit Limburg opende.

Investeren in onderwijs

Na de mijnsluitingen had Limburg dringend behoefte aan nieuwe economische impulsen en werkgelegenheid. Enerzijds werd deze behoefte vervuld door het aantrekken van nieuwe industrie (bijv. DAF en DSM) en overheidsorganen (bijv. CBS en ABP), anderzijds door sterk te investeren in onderwijs. In Maastricht werd de Rijksuniversiteit Limburg (RUL) geopend, in Heerlen de Open Universiteit en in Sittard de Katholieke Leergangen.

Bijzonder

De komst van de RUL was om drie redenen bijzonder. Ten eerste omdat het de eerste universiteit op Limburgse bodem was. Ten tweede omdat het een godsdienstig neutrale universiteit was. Ten derde omdat Limburg heel hard had moeten strijden om de universiteit binnen te halen. Een zeer belangrijk persoon hierin was de Maastrichtse docent Nederlands Sjeng Tans. Zonder zijn inspanningen was de RUL er waarschijnlijk nooit gekomen.

Faculteiten

Toen de RUL werd geopend had ze alleen nog een Medische faculteit. In de jaren daarna werden daar de faculteiten Gezondheidswetenschappen, Rechten, Economie, Cultuurwetenschappen, Psychologie en Kennistechnologie aan toegevoegd. De laatste loot aan de stam is het University College. Dankzij de Medische faculteit kreeg Maastricht ook een groot Academisch Ziekenhuis (AZM).

Naamswijzigingen

'Rijksuniversiteit Limburg' was de officiële naam van de universiteit bij oprichting. Later werd die veranderd in Universiteit Maastricht. Inmiddels is vanwege de internationalisering van de universiteit haar naam nogmaals veranderd in 'Maastricht University'. Deze internationalisering is onder andere het gevolg van de grote naamsbekendheid die het 'Verdrag van Maastricht' de stad na 1992 gaf. Tegenwoordig is bijna de helft van de studenten uit het buitenland afkomstig.