De vierdaagse

Een internationaal Gelders wandelevenement

In 1909 organiseerde de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding een nationale 'vierdaagsche afstandsmars', naar het idee van luitenant C.D. Viehoff. Natiebreed waren vijftien parkoersen uitgezet, waar uiteindelijk tien of elf van over bleven. Kazernesteden functioneerden zoveel mogelijk als start- en aankomstplaatsen waar de deelnemers kost en inwoning kregen.

In Gelderland waren dat Zutphen en Arnhem. De NBLO leerde dat het moeilijk was alle afzonderlijke tochten in goede banen te leiden. In 1910 koos men voor een exclusief Gelders parcours en koningin Wilhelmina toonde haar warme belangstelling. In 1916 mocht het leger dat vanwege de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd was, van de regering alleen deelnemen aan de Vierdaagse als die vanuit het Gelderse legerkamp Nieuw Millingen werd georganiseerd. Uit nood geboren werd hier voor de eerste maal de later zo succesrijke Vierdaagse formule uitgeprobeerd: een centrale locatie die vier dagen lang als vaste start- en aankomstplaats functioneerde. Vanaf 1925 werd de Vierdaagse exclusief vanuit Nijmegen georganiseerd.