Arnhem als drukkerscentrum

De drukkersgeslachten Jansz-Van Biesen en Van Goor

In 1599 werd Jan Jansz, ook wel Janssen genoemd, in Arnhem aangesteld als statendrukker. Hij was de grondlegger van een invloedrijk drukkersgeslacht dat ruim honderd jaar in Arnhem werkzaam is geweest. Jansz drukte niet alleen verordeningen van de stad Arnhem en de Kwartieren van de Veluwe en Zutphen, maar ook werken van geschiedschrijvers.

Hij was een van de eerste drukkers in de Noordelijke Nederlanden die vanaf 1620 een wekelijkse krant drukte die verscheen als een los vel. In 1630 nam schoonzoon Jacob van Biesen het roer over. Hij werd aangesteld als drukker van het Hof van Gelre. In 1653 liet Van Biesen de indrukwekkende Geldersse Geschiedenissen van Arend van Slichtenhorst verschijnen met kaarten van delen van Gelderland en plattegronden van steden vervaardigd door de cartograaf Nicolaes van Geeldkercken. De drukkerij werd tot 1718 voortgezet door dochter Elisabeth, die 75 jaar het drukkersvak uitoefende. In de achttiende eeuw waren drie generaties van het drukkersgeslacht Van Goor invloedrijk.