Van Riebeeck en Van Renselaer

Gelderland en de overzeese handel en koloniën

Hoewel overzeese handelsactiviteiten vooral werden aangestuurd vanuit de Hollandse en Zeeuwse steden die van nature een gunstige verbinding met de Noordzee hadden, kende Gelderland wel enkele bijzondere pioniers op dat terrein.

Een van hen is Jan van Riebeeck (1619-1677) die als chirurgijnszoon in Culemborg werd geboren. De VOC stuurde hem als opperkoopman of commandant in 1651 met drie schepen uit om een verversingsstation bij Kaap de Goede Hoop in te richten. Deze nederzetting groeide uit tot de Kaapkolonie en uiteindelijk tot de republiek Zuid-Afrika. Kiliaen van Rensselaer (1585 of 1586-1643) afkomstig uit een Nijkerkse familie, werd hoofdparticipant van de WIC. Door zijn organisatietalent was de door hem opgerichte patroonskolonie  Rensselaerswijck aan de Hudson een lang leven beschoren. Vanuit Amsterdam, hij bezocht zijn kolonie nooit, hield hij toezicht op alles wat aan de andere kant van de oceaan gebeurde. Van Rensselaer wordt bescho