Stadhouders van Gelre

De rol van de Oranjes

Het graafschap Buren was de eerste bezitting in Gelderland van de Oranjes, verkregen door het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Egmond in 1551. In de loop van de tijd verwierven de Oranjes nog diverse andere Gelderse heerlijkheden. Het bezit daarvan, met bijbehorende rechten, verschafte hen naast inkomsten ook een politieke machtsbasis.

Daarnaast kochten de Oranjes uitgestrekte domeinen voor de jacht, zoals het Hof te Dieren en Het Loo. Deze boden naast sportief plezier ook status. Hier verrezen jachtkastelen. Begin zeventiende eeuw was kasteel Wijchen enige tijd in bezit van Emilia van Nassau, dochter van Willem van Oranje. De Gelderse Staten schonken stadhouder Willem III de heerlijkheid Bredevoort en maakten in 1750 een heerlijkheid van het Oranje domein Het Loo. Willem V voegde in 1777 de heerlijkheden Borculo en Lichtevoorde toe aan zijn bezittingen. Vanaf de late zestiende tot de late achttiende eeuw waren zeven leden van de familie stadhouder van Gelderland.