De Deltawerken

De aanleg van de Haringvlietdam

1954-1971

De bouw van het enorme sluizencomplex en de Haringvlietdam nam ruim vijftien jaar in beslag. Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee waren voortaan beter beschermd tegen stormvloeden. De watersnoodramp had aangetoond dat de zee nog altijd een serieuze bedreiging vormde en dat de toenmalige waterkeringen niet afdoende waren. De Deltacommissie deed in maart 1954 de aanbeveling om het Haringvliet af te sluiten.