Het platteland op de schop

Ruilverkaveling en landbouwmoderniseringen

1968-1990

In enkele decennia onderging het platteland een metamorfose. De noodzakelijke modernisering van de landbouw ging gepaard met de aantasting van het eeuwenoude cultuurlandschap. Het gemak waarmee de eilanden Rozenburg en de Welplaat werden vergraven tot haven- en industriegebied, leidde tot veel ongerustheid onder boeren. De toekomst van de landbouw en veeteelt was erg onzeker geworden.