De groeikernen

Werkgelegenheid vergt duizenden woningen

1953 - heden

De industrie in de Botlek, Europoort en Maasvlakte leverde veel banen op. De werknemers moesten in de nabijheid kunnen wonen, zodat er in de streek duizenden woningen nodig waren. De Rotterdamse haven leverde enorme werkgelegenheid op. Als gevolg hiervan moest worden gezorgd voor huisvesting van vele duizenden werknemers.