1989: Val van de Berlijnse Muur

Het begon met een idee van François Mitterand

De val van de Berlijnse muur was een keerpunt in de geschiedenis van Europa. Na veertig jaar komt er een eind aan de Koude Oorlog, sneller dan velen voor mogelijk hadden gehouden. Oost-Duitsers die, in tranen, eindelijk vrij zijn om naar West-Duitsland te reizen. In Roemenië gaat de val van het communistische regime gepaard met bloedvergieten, uiteindelijk ook het bloed van dictator Nicola Ceausescu en zijn vrouw. In deze context opperde President Mitterand van Frankrijk een idee.

De ineenstorting van het communisme in Centraal en Oost-Europa stelde de bevolkingen in die landen voor enorme uitdagingen. Maar dat gold evenzeer voor de rest van de wereld, en met name voor de rest van Europa.

In deze context opperde de toenmalige President van Frankrijk, François Mitterand, in oktober 1989 het idee om een Regionale Ontwikkelingsbank op te richten voor Centraal en Oost-Europa. Achttien maanden later werd de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling opgericht (in het Engels: European Bank for Reconstruction and Development, afgekort EBRD). Aandeelhouderschap van de EBRD was vanaf het begin wereldwijd: naast de Europese landen ook landen als de VS, Japan, Canada, Australië, Marokko, Egypte, Zuid-Korea en Israël.