Multatuli - Max Havelaar

Door zijn bestseller boek werd het verzet tegen kolonisatie gevoed.

In 1820 wordt Eduard Douwes Dekker (pseudoniem: Multatuli) in Amsterdam geboren. Hij groeit op in een gezin van vier kinderen en wordt orthodox opgevoed.

Als Eduard op 18- jarige leeftijd meereist met zijn vader naar Oost- Indië gaat hij eerst in de rekenkamer aan de slag. Vervolgens start hij als controleur op Sumatra, maar hij wordt teruggeroepen naar Batavia vanwege financieel wanbeheer. Daar verricht hij voor een korte tijd bestuursbaantjes.

In 1846 denkt Eduard de vrouw van zijn dromen te hebben gevonden. Ze gaan trouwen en krijgen twee kinderen. Inmiddels vertrekken Eduard en zijn vrouw naar Nederland, echter keren ze een paar jaar later met schulden terug naar Oost-Indië. Doordat Eduard assistent-resident in het district van Lebak wordt ontdekt hij verschillende mistoestanden van binnenlandse bestuur tegen de plaatselijke bevolking. De plaatselijke bevolking moet namelijke erg lang in de brandende zon werken, wordt mishandeld en lijdt veel honger. Eduard kan het niet geloven. Zijn wat kritische houding wordt niet gewaardeerd, daarom wordt hij in 1856 ook ontslagen. Als hij naar Nederland terugkeert weet hij (in een zeer korte periode) een boek te schrijven betreft zijn bevindingen in Oost-Indië. Het boek wordt 'Max Havelaar' genoemd.

Het boek Max Havelaar kan gezien worden als een grote accusatie. In het boek beschrijft hij namelijk uitgebreid hoe het Nederlandse volk het inheemse volk uitbuit. Hij laat de lezer een keuze maken: of ze kiezen voor de welvarende burger die baat heeft bij de koloniale politiek, of voor Max Havelaar die de omstandigheden van de inheemse burgers wilt verbeteren. Hiermee doelt hij op het bestrijden van het onrecht in Indië.

Het boek voedde het verzet tegen het kolonialisme en werd een bestseller. Multatuli was een verlicht denker en wilde gerechtigheid in Nederlands- Indië voor het inheemse volk. Doordat er steeds meer mensen verlicht gingen denken in ons huidige parlementaire democratie en rechtstaat ontstaan. Multatuli bracht mensen op ideeën en bracht deze gedachtes op gang. Hij liet vele ogen openen en leverde zo een bijdrage aan onze parlementaire democratie en rechtstaat.