Het kinderwetje van Van Houten

De wet die aan de kinderarbeid een einde maakte.

In de 19e eeuw kwam in Nederlandse industrialisatie tot stand. Er kwamen stoommachines die de arbeidsproductiviteit verhoogde. Dit klinkt erg voordelig, maar doordat deze stoommachines de hele dag en nacht door konden werken maakte dit het werk voor de arbeider erg zwaar. De arbeiders kregen weinig loon, te weinig om hun gezin ervan te onderhouden. Daardoor moesten vrouwen en kinderen ook werken, zij hadden geen keus.

Het werken in de fabriek was erg gevaarlijk. Dit kwam door de slechte arbeidsomstandigheden. Het was er donker, er hing een ongezonde lucht en het werk was erg eentonig waardoor er makkelijker ongelukken plaatsvonden. De kinderen begonnen meestal te werken vanaf hun vijfde of zesde levensjaar en maakte lange werkdagen van soms wel twaalf uur. Doordat er geen geld en tijd was gingen de kinderen ook niet naar school. Omdat de kinderen niet zo duur waren om uit te betalen, maakte de fabrieksdirecteuren graag gebruik van de jonge arbeiders.

Na 1850 vond men steeds meer dat er een wet gemaakt moest worden tegen kinderarbeid. Hier deed de regering echter niets mee. Zij vonden dat de arbeiders dit zelf met de fabrieksdirecteuren moesten oplossen. Een Tweede Kamerlid, genaamd Samuel van Houten vond dat er wel degelijk verandering moest plaatsvinden, zo besloot hij een wet te schrijven. In het eerste artikel schreef hij: "Het is verboden kinderen beneden 12 jaar in dienst te nemen of in dienst te hebben." In 1874 mocht er over de wet gestemd worden, hierbij werd de meerderheid van stemmen behaald en 'Het kinderwetje van Van Houten' werd aangenomen. Vanaf toen mochten erg geen onder de 12 jaar niet meer in de fabriek werken. Later kwam de regering ook met wetten die de arbeidsomstandigheden van de volwassenen verbeterde.

Een parlementaire democratie houdt in dat burgers via gekozen vertegenwoordigers invloed hebben op het beleid. Samuel was zo'n vertegenwoordiger die opkwam voor de rechten van de kinderen. In een rechtstaat worden de burgers beschermd tegen de macht van de overheid door middel van grondrechten. Een huidig grondwet is het recht op onderwijs. Dit is een wet die een gevolg was van het kinderwetje van Van Houten. Zo heeft Van Houten één stap in de juiste richting gezet. Op deze manier leverde hij een bijdrage aan de parlementaire democratie en rechtstaat.