Aletta Jacobs

De meest bekendste Nederlandse vertegenwoordiger van de eerste feministische golf.

Op 9 februari 1854 is Aletta Jacobs geboren in Sappenmeer. Aletta Jacobs komt uit een Joods gezin van 11 kinderen. Haar vader, genaamd Abraham Jacobs was een huisarts en haar moeder genaamd Anna de Jongh zorgde voor het huishouden.

Al sinds Aletta een klein meisje was werd haar geacht om net als de anderen meiden piano te spelen en wat vrijwilligerswerk te doen. Maar al op 6-jarige leeftijd riep Aletta "Ik wil ook dokter worden." Dat dat vrijwel onmogelijk zou zijn geweest voor een meisje wist ze natuurlijk nog niet. Zij zag immers thuis geen verschil tussen de jongens en meisjes. De kinderen gingen zo naar dezelfde school, kregen ze evenveel zakgeld en hadden ze dezelfde taken.

Als Aletta ouder wordt, wordt haar nog duidelijker dat ze arts wilt worden. Dit is echter erg lastig. Er bestaan namelijk alleen maar hoge scholen voor mannen, dus besluit ze om een brief te schrijven aan de minister Johan Rudolph Thorbecke. Ze vraagt hem of ze de lessen van de universiteit mag volgen. Thorbecke laat weten dat ze in een proefperiode van één jaar naar de universiteit mag om zichzelf te bewijzen. In 1871 is Aletta Jacobs de eerste vrouw die toegelaten wordt op een universiteit, namelijk de reikuniversiteit van Groningen. Enkele dagen voordat Thorbecke komt te overleden verleende hij toestemming om Aletta examen te laten doen. In het jaar 1877 gebeurde dit dan ook, Aletta maakt het examen en wordt de eerste vrouwelijke arts!

Samen met Wilhelmina Drucker richt Aletta Jacobs in 1894 de vereniging voor vrouwenkiesrecht op. Alle inzet leidde tot een succes, want in 1919 wordt het vrouwenkiesrecht ingevoerd. Vrouwen kunnen ongeveer 3 jaar laten gaan stemmen. Op 75 jarige leeftijd komt Aletta Jacobs te overlijden.

Het kiesrecht is een cruciaal grondrecht in onze rechtstaat en hoort bij de parlementaire democratie. Gelijkheid speelt een grote rol in onze rechtstaat. Aletta Jacobs heeft bewezen dat vrouwen wel degelijk een universitaire opleiding succesvol kunnen afronden en je dromen achterna moet gaan. Op deze manier wist Aletta Jacobs een deel bij te dragen aan onze parlementaire democratie en rechtstaat.