Willem Drees.

Willem Drees is geboren op 5 juli 1886 in Amsterdam. Hij was een Nederlandse politicus voor de SDAP en de latere PvdA die nu ook nog bestaat. Hij was minister-president van Nederland van 1948 tot en met 1958. Hij werd beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse politici na de wereldoorlog van 1939-1945. Willem Drees was sociaal democraat. Hij was wel pragmatisch ingesteld. Hij was ook eerlijk hij zei ‘niet alles kan en zeker niet tegelijk’.
Bij Willem Drees draait het hem altijd om zuinigheid. De belangrijkste politicus van Nederland liep of fietste naar zijn werk in tegenstelling tot andere politici die werden opgehaald met een auto met een chauffeur erin. Politici hielden in die jaren nogal van sigaren en drank, maar Drees deed daar niet aan mee.
Drees is nauw verbonden met de jaren waarin Nederland herstelde van de Tweede Wereldoorlog. De economie moest weer op gang gebracht worden, en daarvoor moest iedereen moeite doen. De nadruk kwam te liggen op samenwerking, en niet op strijd. Werknemers namen genoegen met lage lonen om Nederland een goede concurrentiepositie te geven ten opzichte van andere landen. Het betekende dat de meeste mensen moesten wachten met dure aankopen zoals een auto of televisie. In de politiek stond samenwerking voorop, ook al was de Nederlandse samenleving in die jaren sterk verzuild en leefden de meeste Nederlanders hun leven in hun eigen kring.
Willem Drees had een bijnaam: Vadertje Drees. Die had hij te danken aan zijn inzet voor de werklozen, ouderen en laagstbetaalden. Drees heeft veel betekend voor de opbouw van de verzorgingsstaat in Nederland. hij regelde dat iedereen vanaf 65 jaar een pensioen kreeg. We noemen dit wel de AOW. Hij heeft dus veel gedaan voor de Nederland. Mede Dankzij hem is de economie van Nederland weer op gang gekomen na de tweede wereldoorlog.