Onstaan Europese Unie.

Het ontstaan van de Europese unie kwam langzaam tot stand. vanaf 1950 begon Europa samen te werken. De zes oprichtende landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Van 1960 tot 1969 is er een economische bloei de economie gaat flink vooruit. Op 1 januari 1973 treden Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk toe aan de Europese Unie waardoor het aantal lidstaten op negen komt. Het Europees Parlement krijgt meer invloed en vanaf 1979 kunnen alle burgers voor het eerst de parlementsleden rechtstreeks kiezen door te stemmen. In 1981 wordt Griekenland de 10e lidstaat. Spanje en Portugal worden vijf jaar later ook lid. In 1993 wordt de interne markt voltooid met de vier vrijheden: vrij verkeer van goederen, diensten, personen en geld. In 1993 word het verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie in 1993 gesloten.De euro wordt de nieuwe munteenheid voor vele Europeanen. In steeds meer langen word de euro ingevoerd. De EU-landen beginnen nauwer samen te werken om de criminaliteit te bestrijden. De politieke verdeling tussen Oost- en West-Europa wordt eindelijk opgeheven met de toetreding van niet minder dan tien landen tot de EU in 2004, gevolgd door Bulgarije en Roemenië in 2007. Een financiële crisis treft de wereldeconomie in september 2008. Het Verdrag van Lissabon wordt door alle landen geratificeerd en treedt op 1 december 2009 in werking. Met het verdrag krijgt de EU modernere instellingen en snellere en betere werkmethoden. Zo is de Europese unie ontstaan. Nederland speelde dus een best grote rol.