Maria Louise van Hessen-Kassel

Geliefde prinses in Leeuwarden

Wie weet: misschien hadden we zonder haar nu wel helemaal geen koningshuis! Want dat Maria Louise van Hessen-Kassel veel voor de familie Oranje-Nassau heeft betekend, is wel duidelijk. Ze was geliefd in haar woonplaats Leeuwarden én ver daarbuiten.

Na de Tachtigjarige Oorlog zijn de Spanjaarden niet langer de baas in Nederland. Het zijn onder meer de stadhouders die over verschillende gebieden beslissingen nemen. Precies honderd jaar nadat Willem Lodewijk de eerste Friese stadhouder is geworden, wordt Johan Willem Friso geboren. Hij wordt de zesde stadhouder. En zoals voor elke machtige man, moet er een keurige vrouw gezocht worden.

Liefdesbrieven
Die keurige vrouw, dat wordt Maria Louise van Hessen-Kassel. Ze komt uit de Duitse stad Kassel, uit een rijke familie die afstamt van Willem van Oranje. Als Maria Louise 21 jaar oud is, trouwt ze met Johan Willem Friso. Het stel is stapelverliefd en ze schrijven elkaar veel brieven: Maria Louise vanuit het stadhouderlijk paleis in Leeuwarden, haar man vanaf het slagveld. Ze krijgen een dochter en een jaar later is Maria Louise weer in verwachting. Maar als ze hoogzwanger is, krijgt ze slecht nieuws. Tijdens een van zijn tochten is haar man Johan Willem Friso verdronken. Friesland zit nu zonder stadhouder. Vrouwen mogen in die tijd geen stadhouder worden. Als Maria Louise niet van een zoon zou bevallen, houdt het stadhouderschap wellicht op te bestaan.

Tijdelijk de baas
Zeven weken nadat haar man is verdronken, krijgt Maria Louise een kind: een zoon! Door zijn geboorte wordt hij later de nieuwe stadhouder. Maar tot hij volwassen is, wordt Maria Louise tijdelijk de baas. Als regentes neemt zij, samen met haar adviseurs, beslissingen over het bestuur in Friesland. Na twintig jaar wordt haar zoon stadhouder. Maria Louise zoekt een plek voor zichzelf om te wonen. Ze koopt meerdere paar panden in de Grote Kerkstraat. Daar laat ze één groot paleis van maken: het Princessehof. Maar als haar zoon sterft, en haar kleinzoon nog te klein is om hem op te volgen, moet Maria Louise wéér als regentes optreden. Dat doet ze nog zes jaar, voordat ze op 77-jarige leeftijd overlijdt.

Marijke muoi
Tijdens haar leven is Maria Louise zeer geliefd, vooral bij de inwoners van Leeuwarden. Zij geven haar de bijnaam ‘Marijke muoi’, ofwel tante Marijke. Door twee keer regentes te worden, heeft zij ervoor gezorgd dat de familie Oranje-Nassau aan de macht bleef. Ze is verre familie van onze huidige koning Willem-Alexander. En dat niet alleen: veel vorsten van buitenlandse koningshuizen stammen van haar af.

De Canon van Leeuwarden is een initiatief van het Historisch Centrum Leeuwarden