Grafheuvels bij Wessinghuizen

Grafheuvels zijn te herkennen aan verhogingen in het landschap

Vanaf ongeveer 1800 v. Chr. tot ongeveer 1100 v. Chr. werden doden begraven in een kist gemaakt van een uitgeholde boomstam. De graven werden bedekt met zand zodat een heuvel ontstond. Vandaar de naam grafheuvel.

Tijdbalk

5000 – 3400 v. Chr.

Van deze periode zijn van jagers en verzamelaars in Westerwolde  gebruiksvoorwerpen gevonden

3400 v. Chr.

Landbouwers in Westerwolde

3400-2750 v. Chr.

Overledenen begraven in een hunebed (Drenthe)

2100 -700 v. Chr.

Bronstijd. Veel gebruiksvoorwerpen werden niet meer van steen maar van brons gemaakt.

1800  - 1100 v. Chr.

Overledenen begraven in grafheuvels

1927 n. Chr.

Onderzoek naar grafheuvels in Wessinghuizen

Jagers - verzamelaars
In Westerwolde hebben in verschillende tijdsperioden mensen gewoond. Van jagers en verzamelaars uit de periode 5000- 3400 v. Chr. zijn in Westerwolde werktuigen van vuursteen gevonden en ook haardkuilen waarin vuren werden gestookt.

Landbouwers
Na 3400 v. Chr woonden landbouwers in Westerwolde die de grond bewerkten en vee hielden. Zij woonden meestal op de hooggelegen gebieden naast de rivier Ruiten Aa. Van deze boeren zijn op diverse plekken in Westerwolde overblijfselen gevonden zoals grafvelden, aardewerk en akkers. In de bronstijd (2100 v. Chr. 700 v. Chr.) werden werktuigen zoals bijlen niet langer gemaakt van vuursteen, maar van brons.

Geen hunebedden
Omgaan met de dood is voor elke periode in de geschiedenis anders. Vaak is dat te zien aan de graven van overledenen.  Zo werden in de periode 3400-2750 v. Chr. overledenen begraven in een hunebed, vooral in Drenthe vind je die nog. Een hunebed was een graf voor meerdere personen. In Westerwolde zijn geen hunebedden bekend. Wat wij in Westerwolde wel kennen zijn grafheuvels en urnenvelden.

Wel grafheuvels
Grafheuvels zijn te herkennen aan verhogingen in het landschap. Vanaf ongeveer 1800 v. Chr. tot  ongeveer 1100 v. Chr. werden doden begraven in een kist gemaakt van een uitgeholde boomstam. Soms werden giften meegegeven zoals sieraden en wapens. Om de graven werd een dubbele cirkel van palen geplaatst. De graven werden daarna bedekt met zand zodat een heuvel ontstond. Vandaar de naam grafheuvel.


Tekstbronnen: