De Hasseberg

Is het hoogste natuurlijke punt van de provincie Groningen een oud koningsgraf?

De Hasseberg, met een hoogte van 14,6 m + NAP, is ontstaan in de ijstijd en is altijd een zeer herkenbare plek geweest. Al vóór onze jaartelling was het een tussenstation van veenwegen. Ook toen een groot deel van het landschap bedekt was met veen, bleef de Hasseberg er boven uit steken. Volgens oude verhalen zou er een koning zijn begraven.

Koning Aesbold
In de Hasseberg, oostelijk van Sellingen, zou volgens oude verhalen een koning begraven liggen in een gouden kist. Hij had een roodfluwelen mantel aan en bewaakte een grote schat. De koning reed op een wit paard, dwars door Westerwolde en riep de mensen op tot de strijd. Hij had lang blond haar en zijn kleren glommen als zilver. De strijd werd gestreden op de grens van Munsterland (Duitsland) en de koning sneuvelde. Daar was nog een rijmpje van:

Keungk Aesbold
Ligt begroaven in Böhmerwold
In ’n kiste van gold.


Grafheuvels
Bij onderzoek van de Hasseberg is niets gevonden wat op een graf leek. Dat was wel het geval bij opgravingen in het zuidelijk van de Hasseberg gelegen Wessingtange. Daar werd in 1922, bij het afgraven van een heuvel, de Doeseberg, een groot urnenveld ontdekt. Hier waren ook enkele grafheuvels bij waar een greppel omheen was gegraven, soms in de vorm van een sleutelgat. In 1996, dus jaren later, werd daar vlakbij ook nog een veld met restanten van wel 20 kleine grafheuvels gevonden. Deze waren niet hoger geweest dan een meter en hadden een doorsnede van 12 meter. Nadat het lichaam van de overledene was verbrand werd de grafheuvel er overheen gebouwd met plaggen. Uit onderzoek van verbrande resten bleek, dat deze heuvels tussen 400 en 200 v.Chr. werden gemaakt. De Hasseberg is veel ouder, die ontstond rond 200.000 v. Chr.

Tijdbalk

Jaar

Gebeurtenis

200.000 v.Chr.

Ontstaan van de Hasseberg tijdens de IJstijden

300 v.Chr.

Bewoners bouwden bij Wessingtange kleine grafheuvels om hun doden in te begraven.

1922

Ontdekking van een groot urnenveld te Laudermarke.

1996

Ontdekking van 20 kleine grafheuvels bij Wessingtange.

Filmpjes:

Over het leven in de IJzertijd

Hoe weten we hoe oud voorwerpen zijn die archeologen opgraven?


 Gebruikte bronnen:

Koning Aesbold: https://www.meertens.knaw.nl/beeldenbank/pdf/vss.pdf

Grafheuvels cum Laude: https://ugp.rug.nl/Paleo-aktueel

Ontgonnen verleden - pag 13, 33, 44: https://edepot.wur.nl/144243

Wat betekent “Hassel”?: https://plattmakers.de/de/2517/Hassel