800 kaarsjes voor Boskoop

'Ons dorp is belangrijk genoeg om nog heel lang door te geven'

Op vrijdag 4 februari 2022 tikte Boskoop de 800 jaar aan. Of een paar dagen eerder, dat kan ook, maar 800 jaar oud is het dorp op zeker. En dit wordt geheel 2022 gevierd. Met de Stichting 800 jaar Boskoop als grote animator en stimulator. Het enthousiasme van deze club met vrijwilligers, onder voorzitterschap van Boskoops laatste burgemeester, heeft een stortvloed van evenementen teweeg gebracht.

In maart 2021 installeerde de Stichting 800 jaar Boskoop een aftelklok in het centrum van Boskoop tot 4 februari 2022. Coos Rijsdijk, Boskoops laatste burgemeester, mag de klok in werking zetten. Nog 327 dagen te gaan.

'Geen wedstrijd met Gouda'

Als de krant AD Groene Hart opmerkt dat het grotere Gouda in 2022 pas 750 lentes telt, dan keert de burgervader in hem terug. ,,Het is geen wedstrijd hoor”. Maar stiekem verschijnt er toch een glimlach op het gezicht. Rijsdijk is dan weliswaar geen geboren Boskoper, maar het dorp heeft wel een plekje in zijn hart.

En dus aarzelde hij geen moment toen de stichting hem vroeg voorzitter te worden van de organiserende stichting. Hij leidt een club met enthousiaste vrijwilligers. En die hebben wat wakker gemaakt in het dorp, want de oproep voor het feestjaar leidde tot een stortvloed aan activiteiten.

Het doel van de stichting is tweeledig, legt Rijsdijk uit in de feestgids. ,,Enerzijds willen we aandacht geven aan de geschiedenis van ons dorp en het unieke karakter van het dorp als kwekersgebied. Anderzijds zijn de festiviteiten er ook op gericht om Boskoop door te geven aan de volgende generaties. Wil Boskoop deze vooraanstaande positie in de regio, in Nederland, in Europa en de wereld behouden, dan zal er voortdurend moeten worden geïnnoveerd”.

Ook promotie voor Boskoop

De feestelijkheden zijn er dan ook op gericht om Boskóop te promoten. ,,Als gebied waar planten en struiken worden gekweekt en als één van de zes Greenports van Nederland. Uitdrukkelijk willen we dat Boskoop op de kaart wordt gezet als uniek kwekersareaal. Een omgeving ook die een bijdrage kan leveren aan groen en de vergroening van economie en samenleving”, aldus de oud-burgemeester.

Drie jubilea voor Historische Vereniging

Voorzitter Willem Kruiswijk van de Historische Vereniging Boskoop (HVB) zette ook al eind 2020 de eerste voorbereidingen in werking voor de viering. De HVB heeft in 2022 drie jubilea te vieren. De vereniging bestaat in 2022 namelijk zelf 25 jaar en in maart verschijnt nummer 100 van het blad Paktijd.

Kruiswijk is (beoogd) voorzitter in coronatijd. Hij trad begin 2020 aan als bestuurslid en beoogd voorzitter. Corona gooide roet in het eten. De algemene ledenvergaderingen van 2020 en 2021 konden niet doorgaan. Op 15 maart 2022 werd hij alsnog gekozen als voorzitter van de vereniging.

'Verhaal van Boskoop blijven vertellen'

Zijn belangrijkste doel: meer aandacht voor de rijke historie van het dorp, meer leden, meer activiteiten en een actief bestuur. De viering van het 800-jarig bestaan gaat daarbij helpen, denkt hij. ,,Boskoop is een prachtig dorp met een prachtig verhaal. Dat moet je echter wel blijven vertellen. En niet alleen aan oudere Boskopers. Dat vind ik de taak van een historische vereniging. En hoe groter zo’n vereniging, hoe luider de stem. Daarom willen we meer mensen interesseren voor het verhaal van Boskoop”.

Op 15 maart presenteerde de vereniging een geheel vernieuwde website, nummer 100 van Paktijd en de Canon van Boskoop. In nauwe samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de Canon van Nederland heeft de HVB de historie van Boskoop vastgelegd in korte verhalen. Op 15 maart werd de basis gepresenteerd, de Canon is echter werk in uitvoering. De Canon is nooit klaar, het vastleggen van de geschiedenis is nooit klaar.

Er is, ook aan de jeugd van Boskoop, nog genoeg historie mee te geven, meent Kruiswijk. ,,Er zijn al veel mooie gebouwen en plaatsen verloren gegaan. Soms kan dat niet anders, maar laten we zuinig zijn op wat er nog is. Boskoop is bijzonder genoeg om nog heel lang door te geven aan onze kinderen”.