De Canon-paden van meester Jack

Speciale website van Boskoopse onderwijzer Jack Nowee

De Boskoopse onderwijzer Jack Nowee maakte speciaal voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool en voor de brugklas van het voortgezet onderwijs een Canon-pad. Op deze website een eerste duik in de historie van Boskoop. Het Canon-pad hoort bij de Canon van Boskoop.

Waarom een apart Canon-pad voor kinderen?
Jack Nowee: ,,Vanuit mijn ervaring als onderwijzer heb ik geleerd dat de meeste kinderen het vak geschiedenis niet altijd even leuk vinden. In mijn lessen heb ik altijd geprobeerd om geschiedenis door middel van voorwerpen, verhalen, toneelstukjes, creatieve werkvormen, enzovoort aantrekkelijk te maken voor de kinderen”.

Toen in 2006 de eerste Canon van Nederland werd geïntroduceerd, ging Jack Nowee dan ook aan de slag .
,,Bij elk Canonvenster heb ik een ‘Canon-pad’ gemaakt. Je zou een Canon-pad kunnen zien als een geleide internetopdracht rond een bepaald onderwerp, in dit geval dus een geschiedenis-onderwerp.
In de leesteksten die bij elk ‘officieel’ Canonvenster horen, hebben de makers al niveau-onderscheid gemaakt tussen teksten voor groep 5-6, 7-8, onderbouw VO en bovenbouw VO. Maar evengoed miste ik enige aantrekkelijkheid bij de vensters en heb ik in de Canon-paden onder andere een quiz, verhaal, kruiswoordpuzzel, kleurplaat, memory-spel, Jigsaw-puzzel, woordzoeker en andere puzzels opgenomen”.

En dat kon de goedkeuring van de makers van de Canon van Nederland wegdragen. ,,Zelfs de commissie van de officiële site was hierover enthousiast en mijn Canon-paden worden bij diverse onderwerpen ook genoemd. Kijk bij voorbeeld bij het Canonvenster De Hunebedden in de Canon van Nederland”.

Plus-opdracht

Maar daarmee was het karwei niet klaar.
,, In 2020 is de Canon herzien en ben ik op dit moment bezig om alle oude, overgebleven Canonpaden opnieuw te maken en ook de nieuwe onderwerpen een plaats te geven. Bij alle Canonpaden wordt nu ook een werkboekje gemaakt, vaak ook met een ‘plus-opdracht’ voor kinderen die iets meer aankunnen”.

Toen Nowee hoorde dat er in het kader van het 800-jarig bestaan van zijn dorp een Canon werd gemaakt, was meteen duidelijk dat ook hier een Canon-pad moest komen. ,,De Canon van Boskoop is primair een site voor volwassenen. De teksten zijn interessant, maar gaan over het algemeen ‘over de hoofden van de kinderen heen’. Als je wilt dat de Boskoopse kinderen een klein stukje historisch besef van ons dorp willen meekrijgen, zal je dus een en ander in ‘Jip-en-Janneke-taal’ moeten vertellen”.

Met 'verstopte puzzel' 

,,In het Canon-pad Boskoop heb ik dat geprobeerd, door de leesteksten helemaal zelf te maken, met leuke en interessante illustraties en voorbeelden. Uiteraard heb ik dankbaar gebruik gemaakt van allerlei externe bronnen.
Gegoten in deze vorm, met ook de quiz, kruiswoordpuzzel, kleurplaat, werkboekje, enzovoort, hebben leerkrachten en kinderen een leuk ‘handvat’ om met de officiële Canon van Boskoop om te gaan. Omdat in alle onderdelen van het Canon-pad ook nog een puzzel is verstopt, wordt het (naar ik hoop) nóg interessanter!"
Overigens zal de puzzel, nadat de inzendtermijn is verstreken, van het Canon-pad verwijderd worden. Uiteraard blijft het Canon-pad zelf wel beschikbaar.

Als het Canon-pad geopend is, kunnen de kinderen verschillende onderdelen doen, waarbij ze soms één of meer van de leesteksten nodig hebben, of zullen moeten gebruiken.
Zonder leestekst:

  • kleurplaat en Blockposters
  • verhaal
  • Jigsaw-puzzel
  • memory-spel
  • vensterplaat

Mét de leesteksten en de diverse andere links:

  • kruiswoordpuzzel
  • werkboekje

Voor de leerkrachten is er straks een antwoordboekje beschikbaar. Hoe een leerkracht het Canon-pad verder zal inzetten, hangt natuurlijk af van de groep, beschikbare tijd, interesse voor het 800-jarig bestaan van Boskoop, de wil om aan de jubileum-puzzel met leuke prijzen te willen meedoen, enz.