Oproer tegen schout en schepenen

Patriotten en prinsgezinden in Leiderdorp

Tijdens de jaren 1783 – 1787 kwam Nederland op de rand van een burgeroorlog. Staatsgezinde patriotten stonden tegenover aanhangers van de Prins van Oranje.
In 1784 moest men zich voorbereiden op verdediging tegen een dreigende aanval van de Keizer van Oostenrijk. In Leiderdorp werd, in opdracht van de Staten van Holland, een oproep gedaan aan mannen tussen 18 en 60 jaar om zich te melden voor versterking van het leger. Dat ging door loting, waarbij een op de drie lotelingen onder de wapenen moest komen. De prinsgezinde Leiderdorpers waren tegen deze manier van loting en zij kwamen in opstand. Met velen deden zij een aanval op het rechthuis dat in het Doeskwartier lag. In het nauw gebracht, vluchtte de Schout naar Leiden. Een vraag om versterking van 200 manschappen om de opstand te beteugelen werd niet toegestaan. Uiteindelijk werd de loting opgeschort.