Veeteelt en industrialisatie

Omstreeks 1550 was veeteelt in Leiderdorp van overwegend belang, maar ook vormen van akkerbouw kwamen voor. Door inklinking van de grond werd de grond te nat en was akkerbouw steeds minder mogelijk. De veehouderij nam rond 1850 een steeds grotere plaats in.
Maar ook de industrie begon op gang te komen. De eerste pottenbakkers vestigden zich in het dorp. Zij begonnen met het bakken van potten, schalen en borden en ontwikkelden zich naar het bakken van stenen op steenplaatsen, later de steenfabrieken. Ook andere vormen van industrie ontstonden. Langs de Rijn vestigde zich meerdere scheepswerven waaronder de werf van Boot. Daartegenover kwamen de Verenigde Touwfabrieken. In 1860 werd de stoomoliefabriek gebouwd die lijnzaadolie produceerde. In Achthoven begon Durisol met de fabricage van isolatieplaten.