Tuin van Holland

Leiderdorp als moestuin voor Leiden

Vroeger lag de ontpolderde grond in Leiderdorp en omgeving hoger dan nu. Er werd op de akkers graan verbouwd.
Door inklinking van de veengrond is de grond steeds meer gaan verzakken. Op deze natte grond kon geen akkerbouw meer plaatsvinden.
Er was één stuk grond langs de Does, waar het vanaf de 16de eeuw tot in de 20ste eeuw, nog wel mogelijk was om tuinbouwproducten te telen. Dat was het gebied waar nu Warmoesland ligt, vroeger een tuinbouwgebied, de “Tuin van Holland” genoemd.
De producten hiervan werden op platbodems naar de markt in Leiden vervoerd. Na de latere uitbreiding van Leiderdorp zijn naast veel boerenbedrijven, ook tuinderijen verdwenen.