Nieuwe bewoners

Kolonisten in een gekerstende wildernis

Na de val van het Romeinse Rijk begonnen de donkere middeleeuwen. Zo aangeduid omdat er relatief weinig over bekend is. Mogelijk leefden er op de donken nog mensen, maar er zijn zeer weinig sporen van hen teruggevonden. Nederland was grotendeels ontvolkt en dat gold zeker voor de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden dat grotendeels bestond uit een zompig, verraderlijk veenmoeras vol poelen en plassen, waar in de zomer zwermen muggen rondvlogen en wilde dieren als de bruine beer ronddoolden.