De Heerweg

Bataafse boeren en Romeinse reizigers

Het liefst liepen Romeinse legioenen in marstempo om de moerassige Alblasserwaard en Vijfheerenlanden heen. De wegenkaart van die tijd - bewaard gebleven als de Peutingerkaart (de Tabula Peutingeriana), een kopie van een Romeinse kaart uit de derde of vierde eeuw na Christus - leidde de militairen langs de hoger gelegen zanderige oeverwallen van de Rijn en de Oude Maas. Was de nederzetting Caspingium in wat nu Asperen is, de bestemming of Tablis dat mogelijkerwijs in de buurt van Oud-Alblas lag en waar een herberg stond en de paarden konden worden ververst, dan namen de troepen de 'lokale' weg van houten boomstammen.