De Watersnoodramp

Door het oog van de naald

Op 31 januari 1953 ontstond boven Schotland een noordwesterstorm met orkaankracht en steeg het water in de Noordzee tot ongekende hoogte. De dijken begaven het op veel plaatsen. In de Zwijndrechtse Waard dreigde eenzelfde ramp als 630 jaar daarvoor bij de stormvloed van 1322, waarbij de Waard onder water kwam te staan.